Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở  cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được thiết lập dựa trên quyết định của Cục sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. chủ thể  là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi bảo hộ đã đăng ký ghi trong văn bằng bảo hộ và trong khoảng thời gian văn bằng được bảo hộ. Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có quyền dùng căn cứ chứng minh là văn bằng bảo hộ làm quyền của mình mà không cần chứng cứ nào khác.

Vậy, người muốn hưởng quyền bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp phải tiến hành các thủ tục đăng ký  để xin cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và nộp cho Cục sở hữu trí tuệ. Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký sở hữu. Nếu không đáp ứng các điều kiện đó, việc đăng ký sở hữu bị coi là không hợp lệ.

Quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: quyền nộp đơn trước hết thuộc về tác giả hoặc người thừa kế hợp pháp của tác giả:

  • Nếu khi tác giả làm công việc do tổ chức mà tác giả là thành viên giao cho hoặc được tác giả tạo ra chủ yếu do sử dụng kinh phí, phương tiện vật chất đã tạo ra kiểu dáng công nghiệp, thì quyền nộp đơn thuộc về tổ chức giao việc hoặc tổ chức cung cấp kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả.
  • Nếu khi tác giả thực hiện hợp đồng thuê việc với tổ chức hoặc cá nhân khác mà tạo ra kiểu dáng công nghiệp và trong trường hợp không có thỏa thuận khác, tổ chức hoặc cá nhân đã ký hợp đồng đó với tác giả có quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Người nộp đơn kiểu dáng công nghiệp có thể chuyển giao quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp , kể cả đơn đã nộp cho chủ thể thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!