Chỉ dẫn địa lý và chỉ dẫn thương mại

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý
đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn thương mại và chỉ dẫn địa lý có gì khác biệt và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý có phải là đăng ký chỉ dẫn thương mại không thì bài viết này, Việt Tín chúng tôi muốn làm rõ vấn đề này.

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Ngoài các dấu hiệu để phân biệt sản phẩm trên nhãn hiệu, người tiêu dùng còn có thể nhận biết sản phẩm thông qua hình dáng sản phẩm, nhãn, màu sắc và các đặc điểm độc đáo khác.  Các đặc điểm này đóng vai trò thông tin cho người tiêu dùng và được coi như những chỉ dẫn thương mại của sản phẩm.   Theo Luật SHTT, chỉ dẫn thương mại bao gồm “các dấu hiệu nhằm hướng dẫn thương mại hàng hoá … bao gồm nhãn hiệu, …  kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá … ”. Danh sách nói trên không có giới hạn, nó cung cấp cho chủ sở hữu các chỉ dẫn thương mại công cụ bảo vệ hữu hiệu nếu các dấu hiệu này chưa được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hay kiểu dáng công nghiệp. Điều này có nghĩa là việc bắt chước sao chép các dấu hiệu trên bao bì, nhãn của người khác nếu không có sự đồng ý của người đó, và nếu các dấu hiệu này đã ăn sâu vào tâm trí người sử dụng như một hình ảnh của nhà sản xuất, thì hành vi đó có thể bị coi là cạnh tranh không lành mạnh.

Một loại chỉ dẫn thương mại đặc thù là chỉ dẫn địa lý. Đó là các thông tin về nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dùng để chỉ một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, địa phương thuộc một quốc gia. Các chỉ dẫn này phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì hàng hóa hay giấy tờ giao dịch liên quan nhằm chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa. Ngoài ra quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương được chỉ dẫn phải có đặc trưng về chất lượng, uy tín, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của một loại hàng hóa. Các thí dụ của chỉ dẫn địa lý bao gồm ba màu cờ Italia trên sản phẩm trang sức hay da thuộc, hình ảnh tháp Eiffel cho hàng may mặc xuất xứ từ Paris, hay ba màu cờ Đức trên nhãn hiệu một loại bia.  Các quốc gia trên nổi tiếng trên thế giới về một số loại sản phẩm (bia Đức, thời trang Paris hay giầy Italia).  Hàng hoá không xuất xứ từ các quốc gia trên mà sử dụng các dấu hiệu như vừa kể là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về chỉ dẫn địa lý. Những chỉ dẫn địa lý nêu trên đều đã được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.