Đăng ký bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài

Đăng ký bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài
Đăng ký bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài

Đối với thị trường nước ngoài, do chi phí của việc đăng ký là khá lớn, doanh nghiệp cần cân nhắc khả năng thâm nhập mà thị trường cụ thể để có thể ra quyết định có nên đăng ký nhãn hiệu hay không. Việc đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài tùy thuộc vào tiềm lực, kế hoặc triển khai của từng doanh nghiệp và thị trường cụ thể.

Đăng ký nhãn hiệu

Có ba cách thức để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài:

  • Đăng ký trực tiếp với từng nước

Đây là cách thức đơn giản nhất, mẫu nhãn hiệu và sản phẩm dịch vụ không bị phụ thuộc vào các văn bằng bảo hộ tại Việt Nam, thuận tiện cho việc chuyển nhượng, cấp phép sử dụng sau này.

Tuy nhiên đối với doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu trên nhiều nước thì cách thức này gây tốn kém chi phí và nhiều thời gian để được cấp đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Ngoài ra, trình tự đăng ký và thủ tục đăng ký ở mỗi quốc gia là khác nhau cũng là một vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp.

  • Đăng ký theo thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid

Việt nam đã là thành viên của Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Chủ nhãn hiệu chỉ cần dụng một đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền duy nhất và lựa chọn những quốc gia thành viên cần đăng ký và nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Cả hai hình thức đăng ký theo thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid đều có tính pháp lý như nhau những khác nhau về thủ tục. Thỏa ước chỉ bảo hộ cho nhãn hiệu khi nhãn hiệu đó đã được bảo hộ trong nước, còn Nghị định thư thì không. Doanh nghiệp có thể nộp đơn và xem xét bảo hộ theo Nghị định thư Madrid không cùng lúc với đơn xin bảo hộ trong nước.

  • Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

Khi đăng ký nhãn hiệu vào thị trường Châu Âu, nhãn hiệu của doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của các nước thành viên EU (đơn sẽ bị từ chối nếu một nước thành viên từ chối) và sẽ có hiệu lực tại tất cả các quốc gia này.

Tùy thuộc vào quy mô, phạm vi hoạt động và chiến lược cụ thể mà doanh nghiệp có sự lựa chọn cách thức đăng ký bảo hộ phù hợp cho nhãn hiệu hàng hóa của mình.