Đăng ký sở hữu trí tuệ trước khi quyết định xuất khẩu

đăng ký sở hữu trí tuệ
đăng ký sở hữu trí tuệ

Khi doanh nghiệp của bạn muốn xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nước ngoài thì có rất nhiều yếu tố mà doanh nghiệp của bạn cần phải quan tâm như phân tích lý do sản phẩm của bạn có thể thành công trên thị trường; tiếp theo là sản phẩm hay dịch vụ của bạn có dễ bị đối thủ cạnh tranh hay không, và bạn nên đăng ký sở hữu trí tuệ những sản phẩm dịch vụ nào của doanh nghiệp.

đăng ký sở hữu trí tuệ

Các điểm độc đáo và quan trọng của sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn có thể được tạo ra bởi chính nội lực, khả năng sáng tạo, sáng chế của các nhân viên, nhà tư vấn, đối tác kinh doanh của bạn và những người khác. Những thành quả trí tuệ, khả năng sáng chế và sáng tạo của con người cần được bảo hộ trên thị trường thông qua một hệ thống pháp luật, được gọi là hệ thống sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ là thuật ngữ chung dùng để chỉ các ý tưởng, các sáng chế, kiểu dáng, tác phẩm, phim ảnh mới… mà được bảo hộ bởi quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp thông qua hệ thống đăng ký sở hữu trí tuệ. Mỗi nước đều có một loạt các văn bản bảo hộ sở hữu trí tuệ mà nhà xuất khẩu tiềm năng phải nắm được. Và các doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý rằng quyền sở hữu trí tuệ có thể bị đánh cắp nếu như không áp dụng các biện pháp bảo hộ phù hợp. mặt  khác khi bạn đã bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ thì bạn chỉ cần xuất khẩu các quyền sở hữu trí tuệ mà không cần hàng hóa kèm theo như việc li-xăng, hay nhượng quyền thương mại.

Khi tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về thị trường xuất khẩu, một trong những yếu tố quan trọng nhất là hiểu được các quy định của pháp luật nước sở tại về Sở hữu trí tuệ. Pháp luật sở hữu trí tuệ rất phức tạp, vì vậy  trước khi bắt đầu xuất khẩu thì ít nhất bạn cũng cần phải biết rằng sản phẩm của mình tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ của thị trường nước ngoài và/ hoặc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của người khác.

Trên đây là những lý do quan trọng mà doanh nghiệp của bạn cần phải tiến hành đăng ký sở hữu trí tuệ trước khi tiến hành việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.