Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa
Bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa

Nhật Bản là một trong những thị trường mà Việt Nam đang quan tâm, là mọt thị trường tiềm năng, theo số liệu thống kê cho thấy năng 2013 thì số lượng hàng hóa mà Việt Nam xuất khẩu sang thị trường nước ngoài chiếm 10,26% kinh ngạch xuất khẩu trong nước. Đây là một con số không hề nhỏ. Với tiềm năng của một thị trường lớn như vậy thì một điều mà các doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự quan tâm là bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa tại Nhật Bản.

Bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản phải tuân theo quy định của pháp Luật sở hữu trí tuệ của Nhật, Việc nộp đơn càng sớm càng tốt có vai trò quyết định đến quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đó- theo nguyên tắc First to file.

Theo quy định của pháp luật Nhật Bản về nhãn hiệu thì “ Một nhãn hiệu hay thương hiệu là một dấu hiệu được sử dụng bởi một nhà cung cấp, nhà sản xuất đại lý hoặc nhà dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ giúp phân với hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung ứng khác trong cùng lĩnh vực hoạt động hoặc kênh tiêu thụ.”

Để bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật Bản thì chủ sở hữu nhãn hiệu phải được cấp bằng đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Và để dược cấp bằng độc quyền nhãn hiệu tại Nhật Bản thì bạn có thể nộp đơn trực tiếp tại cơ quan nhãn hiệu Nhật bản hoặc bạn cũng có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định quốc gia Nhật Bản (theo Công ước Paris hoặc theo Hệ thống Marid).

Việc nộp đơn trực tiếp tại Nhật được ưu tiên trong trường hợp chỉ nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn  hiệu tại Nhật Bản- Không có nhu cầu hưởng quyền ưu tiên.

 Việc nộp đơn trực tiếp tại Nhật Bản phải tuân theo các quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ của Nhật Bản, theo đó:

Bạn cần chuẩn bị tài liệu như sau:

Thông tin của chủ đơn;

Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Sản phẩm, dịch vụ cần bảo hộ bởi nhãn hiệu đăng ký;

Giấy ủy quyền ( Ưu tiên trong trường hợp nộp đơn thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp)

Bản sao tài liệu ưu tiên.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:

Tuân thủ theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

Trong trường hợp không gặp phải các phản đối của bên thứ ba thì thời hạn đăng ký bảo hộ kéo dài khoảng 06 đến 12 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) thì chủ đơn sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu.

Chú ý: Nhật Bản là quốc gia chấp nhận đơn đa nhóm tức là chỉ cần một đơn đăng ký duy nhất bạn có thể yêu cầu bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ.