Đăng ký sáng chế nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh

Đăng ký sáng chế
Đăng ký sáng chế

Khoa học- công nghệ có vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của thời đại phát triển, con người sống và làm việc nhờ công nghệ. Khi sáng chế chứng tỏ được tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế-xã hội của toàn nhân loại thì cũng là lúc việc chí ý đến bảo hộ đăng ký sáng chế được quan tâm, chú ý đến.

Đăng ký sáng chế

Nếu không có hệ thống bảo hộ sáng chế, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường sẽ không cần đầu tư sáng tạo mà đơn giản chỉ cần bắt chước, sao chép các sáng chế vốn có của người khác với chi phí rẻ hơn nhiều. Kết quả là các nhà sản xuất chân chính không có khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận để bù đắp những chi phí cần thiết trong quá trình nghiên cứu triển khai, chứ chưa nói đến việc có thể tiếp tục đầu tư, lặp lại quá trình sáng tạo. Và rất có thể họ sẽ bị chính các đối thủ cạnh tranh của mình loại ra khỏi thị trường. Việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế cũng như các đối tượng của sở hữu công nghiệp khác một cách không thỏa đáng bị coi là thực tiễn thương mại thiếu lành mạnh, là rào cản đối với thị trường tự do và mở cửa. Còn ngược lại, đăng ký sáng chế có hiệu quả chính là nhằm giữ gìn một môi trường trong sạch cho các hoạt động sáng tạo và kinh doanh, từ đó, đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Tại sao cần phải đăng ký sáng chế? Đăng ký sáng chế nhằm mục đích bảo hộ sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, chủ sở hữu bằng sáng chế đó cung cảm thấy yên tâm sản xuất hơn vì sáng chế của mình sẽ không bị người khác tùy tiện sử dụng cũng như có đầy đủ cơ sở pháp lý để chống lại những hành vi cạnh tranh không lành mạnh đó. Việc tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc nghiên cứu phát triển các sáng chế mới, một người có khả năng sáng tạo sẽ không có động lực để tiếp tục sáng tạo nếu như thành quả lao động của mình có thể được dễ dàng sử dụng bởi người khác. Và vì vậy, hệ thống bằng độc quyền sáng chế giúp cho các sản phẩm sáng tạo ngày càng được tạo ra nhiều hơn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của con người.

Dịch vụ đăng ký sáng chế là một dịch vụ đai diện sở hữu công nghiệp do luật Việt Tín cung cấp để đáp ứng nhu cầu bảo hộ sáng chế của các nhà sáng chế cũng như các doanh nghiệp trên thị trường. Mọi ý kiến, thắc mắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của chúng tôi để được giải đáp.