Doanh nghiệp cần làm gì để xây dựng thương hiệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là một dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ do luật Việt Tín cung cấp, để đáp ứng nhu cầu quý khách mong muốn bảo hộ thương hiệu.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

 

Xây dựng thương hiệu là cả một quá trình lâu dài và bền bỉ, đòi hỏi phải có một chiến lược cụ thể, hợp lý, sáng tạo.

Định hình chiến lược chung xây dựng thương hiệu:

Quá trình xây dựng thương hiệu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, do vậy cần phải có một chiến lược cụ thể để ứng phó kịp thời với những biến cố có thể xảy ra. Điều quan trọng để xây dựng một thương hiệu là phải xuất phát từ mục tiêu trước mắt và lâu dài của doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu phải gắn liền với đổi mới, nâng cao chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh. Vì thế, chiến lược thương hiệu luôn đi liền với chiến lược sản phẩm. Doanh nghiệp có thể lựa chọn chiến lược đi từ thương hiệu cá biệt của hàng hóa đến thương hiệu của doanh nghiệp hoặc ngược lại từ thương hiệu  chung đến thương hiệu cá biệt cho từng loại hàng hóa.

Đặt tên thương hiệu, tạo biểu trưng (logo) và khẩu hiệu( slogan):

Nguyên tắc khi đặt tên cho thương hiệu là phải dễ phân biệt, không trùng lặp với các tên khác, tên thương hiệu cần ấn tượng, ngắn gọn, đơn giản, dễ đọc, dễ nhớ, có tính văn hóa và gắn liền với đặc tính hoặc chất lượng hàng hóa. Bạn có thể bảo hộ thương hiệu dưới dạng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Tên thương hiệu phải có khả năng phân biệt cao, không gây nhầm lẫn. Khi tên thương hiệu không được đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa thì sẽ dẫn đến những tranh chấp không đáng có. Đây là điều quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý trước khi đặt tên thương hiệu.

Dù không phải là tất cả để có thể xây dựng thành công một thương hiêu, nhưng những trình bày nêu trên là những yếu tố cơ bản nhất để bạn có thể xây dựng thành công thương hiệu của mình.