Dự án xây dựng – vận hành – chuyển giao ở Việt Nam

Bộ Xây dựng đề nghị thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào dự án xây dựng – vận hành – chuyển giao

Theo ý kiến trình bày tư phía Bộ Xây dựng, để nâng cao chất lượng của các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài thì nhất thiết cần phải có cơ chế chính sách để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Phương thức mà Bộ Xây dựng đưa ra đó là tiến hành thu hút bằng cách tăng cường sự tham gia của các nhà tư vấn quốc tế vào quá trình xây dựng và chuẩn bị cho các dự án đầu tư tới đây.

Gần đây, Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư và khai thác các công trình giao thông xây dựng – vận hành – chuyển giao vào ngày 24 tháng 7 vừa qua.

Tại phiên họp, Bộ giao thông vận tải đã thông qua báo cáo quy trình tư vấn luật đầu tư nước ngoài nhằm giải trình và cho biết, trong thời điểm hiện nay, cả nước ta có khoảng 88 trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ. Khoảng cách giữa các trạm thu phí này bắt buộc phải đảm bảo tối thiểu 70 ki-lô-mét. Ngoài ra, đối với những trường hợp không đảm bảo tuân thủ đúng theo đúng quy định đã đặt ra thì Bộ giao thông vận tải cần phải thống nhất ý kiến với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài chính để đưa ra quyết định cuối cùng.

Do việc đặt trạm chưa hợp lý, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, tham vấn cộng đồng khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư dự án nên đã dẫn đến việc một số người dân có ý kiến chưa đồng tình về vấn đề thu phí. Đồng thời, một yếu tố tạo ra những đánh giá tiêu cực từ xã hội đối với các dự án xây dựng – vận hành – chuyển giao chính là tính minh bạch trong quản lý thu phí tại một số trạm xây dựng – vận hành – chuyển giao chưa được thực hiện tốt như quy định đã ban hành.

Bộ giao thông vận tải cũng cho biết, hiện nay, trên toàn thế giới chỉ có đúng hai hình thức thu phí, đó là thu phí lượt và thu phí theo chiều dài sử dụng.

Theo đó, đoàn giám sát cho rằng, khi chính thức đưa vào vận hành đối với các công trình xây dựng – vận hành – chuyển giao, đã có rất nhiều những phản ứng trái chiều nêu lên ý kiến phản ánh của người dân về vấn đề thu phí và quản lý doanh thu. Vì thế, các bộ, ban, ngành có chức năng liên quan cần chịu trách nhiệm chính thức trong việc khắc phục tình trạng này.