Hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế

Đăng ký sáng chế
Đăng ký sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế là một chứng nhận các đặc quyền dành cho nhà sáng chế hoặc chủ sở hữu sáng chế bởi một quốc gia trong một thời hạn nhất định, đổi lấy việc nội dung của sáng chế được công bố rộng rãi ra công chúng. Quy trình để cấp bằng sáng chế, các điều kiện để cấp bằng và độc quyền cũng như thời hạn của đặc quyền thay đổi giữa các quốc gia, theo pháp luật của từng quốc gia và các thỏa thuận quốc tế mà quốc gia tham gia. Vậy theo quy định của pháp luật Việt Nam, hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế được quy định như thế nào?

Đăng ký sáng chế

Ở Việt Nam, hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế được giới hạn thực hiện theo lãnh thổ và theo thời gian.

Sự bảo hộ theo lãnh thổ có nghĩa là bằng bảo hộ độc quyền sáng chế chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ quốc gia mà bằng đó đã được cấp. Bằng độc quyền sáng chế được đăng ký sáng chế ở quốc gia này thì sẽ không có hiệu lực ở quốc gia khác.

Sự bảo hộ theo thời gian có nghĩa là thời gian bảo hộ đối với bằng độc quyền bảo hộ sáng chế đã được cấp có giới  hạn, thường là 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Cần chú ý rằng, nhà nước cấp bằng độc quyền sáng chế nhưng nhà nước không chủ động thực hiện độc quyền sáng chế, mà điều này lệ thuộc vào chủ sở hữu của  sáng chế. Để bảo vệ quyền sáng chế của mình, chủ sở hữu có quyền sở hữu công nghiệp với sáng chế của mình.

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế thông qua đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích là việc nhà nước căn cứ vào các quy định của pháp luật xác lập quyền của các chủ thể đối với sáng chế và bảo vệ quyền đó, chống lại bất kỳ sự vi phạm nào của người khác.

Quý khách hàng có mong muốn tìm hiểu về thủ tục đăng ký sáng chế hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!