Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có quyền hạn gì?

Khi tiến hành các thủ tục thành lập công ty cổ phần, bạn cần phải có hội đồng quản trị của công ty. Đây là cơ quan quản lý và có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty.

Quyền hạn và nghĩa vụ của hội đồng quản trị công ty cổ phần

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là cơ quan có những quyền hạn và nghĩa vụ tối cao trong công ty. Đó chính là vai trò quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm của công ty. Đồng thời, hội đồng quản trị cũng có quyền kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán.

Giá chào bán và mua lại cổ phần và trái phiếu của công ty cổ phần cũng do hội đồng này quyết định. Theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, hội đồng quản trị cũng có quyền đưa ra phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền của mình.

Quy chế quản lý nội bộ, cơ cấu tổ chức, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh,văn phòng đại diện…cũng do hội đồng quản trị ra quyết định. Không những vậy, hội đồng này còn có quyền giám sát và chỉ đạo giám đốc, tổng giám đốc và các cấp bậc quản lý khác trong các hoạt động điều hành kinh doanh của công ty.

hoi-dong-quan-tri-cua-cong-ty-co-phan-co-quyen-han-gi

Không những vậy, trong phạm vi quyền hạn của mình, hội đồng quản trị cũng được phép quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ. Các hợp đồng mua bán có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty sẽ được hội đồng quản trị thông qua.

Mỗi thành viên hội đồng quản trị đều có 1 phiếu biểu quyết và thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Đối với các vấn đề liên quan đến sự sống còn của công ty như giải thể, phá sản, thay đổi đăng ký kinh doanh… sẽ được hội đồng quản trị đưa ra kiến nghị.

Bên cạnh đó, các vấn đề quan trọng về nhân sự như: bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hay chấm dứt hợp đồng lao động…sẽ do hội đồng quản trị quyết định. Mức lương, chế độ đãi ngộ, các quy định về người đại diện theo uỷ quyền sở hữu cổ phần và góp vốn cũng thuộc phạm vi quyền hạn của hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần còn có những quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng nhấc máy lên và gọi ngay đến tổng đài tư vấn miễn phí:

CÔNG TY LUẬT VIỆT TÍN
Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.