Lợi thế của việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với doanh nghiệp

thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhưng bạn lại chưa biết về thủ  tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào để có bảo hộ kiểu dáng. Vậy thì bạn nên tìm đến một đơn vị dịch vụ nào đó để tìm hiểu những thông tin này.

thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Những lý do chính để bạn cần phải đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ được trình bày dưới đây:
Đối với việc đầu tư: đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp viêc đầy tư thu được lợi nhuận từ việc tạo ra các sản phẩn và quảng bá những sản phẩm hấp dẫn và sáng tạo.

Quyền độc quyền: Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam sẽ được bảo hộ trong thời gian ít nhất là 10 năm, quyền này sẽ ngăn cản hoặc buộc người khác phải chấm dứt hành vi khai thác thương mại như làm nhái, sao chép các thiết kế kiểu dáng công nghiệp.

Duy trì thương hiệu: Kiểu dáng công nghiệp có thể sẽ là một yếu tố quan trọng trong thương hiệu của công ty bạn. Kiểu dáng công nhiệp có thể là một phẩn của thương hiệu, vì vậy đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chính là bảo vệ thương hiệu công ty.

Tạo cơ hội để bán và li-xăng: Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là quan trọng vì doanh nghiệp của bạn có thể bán hoặc li-xăng kiểu dáng cho các doanh nghiệp khác. Việc bán hoặc cấp li-xăng có thể là nguồn thu nhập chính của doanh nghiệp. Nếu bạn không đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì bạn khó có thể li-xăng cho người khác.

Hình ảnh của công ty: sẽ được chuyển tải thông qua kiểu dáng công nghiệp. sản phẩm của bạn có ảnh hưởng tích cực đến người tiêu dùng hay không một phần dựa vào kiểu dáng.

Để biết thêm thông tin về thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hãy liên hệ ngay với luật Việt Tín để được tư vấn, hỗ trợ.