Nhãn hiệu nổi tiếng và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Hoa Kỳ

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Theo quy định, Nhãn hiệu nổi tiếng phải được chứng minh là nổi tiếng tại Hoa Kỳ và trong thành phần có liên quan trong công chúng. Nhãn hiệu nổi tiếng không cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Cũng giống như quy định tại công ước Paris, Hiệp định TRIPs, theo pháp luật Hoa Kỳ, nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng được bảo hộ không cần qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Đồng thời, nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ trong tương quan không chỉ với các nhóm sản phẩm trùng hoặc tương tự mà còn đối với tất cả các sản phẩm không trùng hoặc tương tự mà còn đối với tất cả các sản phẩm không trùng, thậm chí không tương tự.

Khác với pháp luật nhiều nước trên thể giới trong đó có pháp luật Việt Nam, các nhà lập pháp Hoa Kỳ quy định phạm vi bảo hộ rộng rãi hơn đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Đó là nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ khỏi bị giảm sút sự nổi tiếng. Một nhãn hiệu nổi tiếng bị coi là bị lu mờ nếu sự độc đáo và tính đơn nhất bị giảm đi bởi những hành động của các chủ nhãn hiệu khác. Quy định này xuát phát từ thuyết sự lu mờ nhãn hiệu. Các học giả  của thuyết này giải thích rằng một nhãn hiệu không chỉ đóng vai trò nhận biết mà còn tạo nên sự nhận thức về một hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định, một nhãn hiệu là quyền tài sản và sự xâm phạm không phải là hành vi mang tính chất lừa đảo mà là hành vi lạm dụng. Một số ví dụ về việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của Hoa Kỳ:

Ví dụ đầu tiên là vụ Vaudable và Montmarte Inc, 123 USPQ 357 (1959). Trong vụ này, chủ nhan của nhà hàng “Maxim’s” tại Paris xin được áp dụng một biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm việc sử dụng nhãn hiệu “Maxim’s” của một nhà hàng tại thành phố New York, Mặc dù chủ nhân của nhà hàng “Maxim’s”  tại Paris không đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ nhưng vẫn được coi là nổi tiếng tại Hoa Kỳ nêu trên đã được chấp nhận.

Ví dụ tiếp theo là vụ việc về nhãn hiệu chứng nhận COGNAC, nhãn hiệu này cũng được coi là nổi tiếng dù không đăng ký tại Hoa Kỳ (Institut National Des Appellations and Browm- Forman Corp, 47 USPQ2d 1875, (TTAB 1998).