Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị(HĐQT) là một trong những cơ quan quản lý quan trọng nhất trong công ty cổ phần. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Việt Tín tham khảo qua bài viết sau.

Tiêu chuẩn để trở thành thành viên HĐQT

Khi thành lập công ty cổ phần, bạn cần phải lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực ưu tú để đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT, bởi đây là cơ quan có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định những vấn đề quan trọng không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tiêu chuẩn để trở thành thành viên HĐQT chính là:

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành
  • Không thuộc diện bị cấm thành lập công ty
  • Sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần
  • Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tương ứng với ngành nghề kinh doanh của công ty
  • Các tiêu chuẩn, điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định

Trong trường hợp công ty con là công ty có trên 50% vốn điều lệ thuộc sở hữu cổ phần của Nhà nước, thì thành viên HĐQT không được có những mối quan hệ hoặc liên quan đến người có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh quản lý ở công ty mẹ.

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT

nhiem-ky-va-so-luong-thanh-vien-hdqt

Theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần có tối thiểu là 3 thành viên và tối đa là 11 thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Đồng thời, số lượng thành viên HĐQT phải thường trú ở Việt Nam cũng do Điều lệ công ty quy định.

Nhiệm kỳ của HĐQT trong công ty cổ phần là 5 năm. Các thành viên của HĐQT cũng có nhiệm kỳ không quá 5 năm này. Đồng thời, công ty có thể tiến hành bầu lại thành viên HĐQT với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Đến với dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Luật Việt Tín, Quý khách hàng và doanh nghiệp còn được tư vấn đăng ký kinh doanh cũng như giải đáp các vấn đề pháp lý khác xoay quanh công ty cổ phần. Trong trường hợp HĐQT đã kết thúc nhiệm kỳ, thì vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi bầu được HĐQT mới.

Nếu có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT công ty cổ phần không nhất thiết phải là cổ đông góp vốn vào công ty.

Mọi thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ:

CÔNG TY LUẬT VIỆT TÍN
Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.