Những con số thể hiện sự tăng trưởng trong ngành Công nghiệp Hà Nội

Những con số trong báo cáo thống kê sau đây sẽ cho thấy mức độ tăng trưởng của Hà Nội trong tháng 6 năm 2017.

Có thể nhận thấy, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trong tháng 6 năm của Thủ đô Hà Nội được ước tính tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu báo cáo thống kê và dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam vừa công bố.

Theo báo cáo, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 6,1% so với cùng kỳ của năm 2016 nếu cộng dồn theo 6 tháng năm 2017. Cụ thể hơn, ngành khai khoáng giảm 37,5%; ngành công nghiệp chế biến và chế tạo tăng 6,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%; ngành cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác kết hợp nước thải tăng 3%.

Những con số thể hiện sự tăng trưởng trong ngành Công nghiệp Hà Nội

Đi cùng với những con số tăng giảm trong ngành chính là tính cấp thiết của các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án. Ngoài ra, một số ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao so với tốc độ tăng chung của toàn ngành như: ngành sản xuất trang phục tăng 10,4%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 14,2%; ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa tăng 21,2%;… và còn nhiều ngành nghề sản xuất khác. Bên cạnh đó, một số ngành công nghiệp lại có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn như ngành sản xuất thuốc, hóa dược cũng như dược liệu là giảm 1,7%; ngành sản xuất xe có động cơ giảm 6,2%;…

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt được những con số khác biệt và biến động so cùng kỳ năm ngoái, điển hình như: Bánh kẹo các loại đạt 12.683 tấn, bia đóng chai đạt 83 triệu lít, các sản phẩm mây tre đan đạt 17 triệu sản phẩm, phân bón các loại đạt 182 nghìn tấn, dung dịch đạm huyết thanh đạt 4.823 nghìn lít, gạch xây dựng đạt 301 triệu viên,…

Bên cạnh những con số trên còn có, chỉ có doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, chỉ số sử dụng lao động tăng so cùng kỳ năm 2016, còn lại các doanh nghiệp trong nước chỉ số sử dụng lao động lại có dấu hiệu giảm so cùng kỳ. Trong 24 ngành công nghiệp cấp hai thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thì có 10 ngành có chỉ số tăng, còn lại 14 ngành có chỉ số giảm. Đồng thời, một số ngành công nghiệp có chỉ số sử dụng lao động trong tháng 6 tăng so cùng kỳ như: sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản xuất sản phẩm điện tử,…