Những lưu ý trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp khi tiến hành đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần chú ý tới hồ sơ đăng ký của mình nhằm tránh những thiệt hại xấu xảy ra, hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các nội dung:

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

 • Tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. tờ khai được làm theo mẫu của Cục sở hữu trí tuệ.
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp.
 • Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ kiểu dáng công nghiệp.
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật, nếu người nộp đơn thừa hưởng quyền nộp đơn của người khác (giấy chứng nhận quyền thừa kế, giấy chứng nhận hoặc bản thỏa thuận bàn giao quyền nộp đơn, thỏa thuận giao việc hoặc hợp đồng lao động, gồm 1 bản).
 • Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu, nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu, gồm 1 bản.
 • Giấy ủy quyền nếu cần thiết.
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu xác nhận trưng bày tại triển lãm kể cả bản dịch ra tiếng Việt.

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với  ảnh chụp hoặc  hình vẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Tên sản phẩm hoặc bộ sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.
 • Chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp quốc tế.
 • Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.
 • Các kiểu dáng công nghiệp đã biết;
 • Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ;
 • Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản nhất của sản phẩm yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

Hãy liên hệ với Luật Việt Tín ngay để được biết thêm thông tin về điều kiện của dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!