Những ý kiến về thủ tục đăng ký đầu tư qua mạng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nói gì về việc các doanh nghiệp đăng ký đầu tư qua mạng còn nhiều vướng mắc?

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Út đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp cho mục đích phản ánh một số vướng mắc trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp qua mạng. Qua hệ thống này, ông Nguyễn Văn Út cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng và có thẩm quyền nhanh chóng triển khai xem xét, có biện pháp giải quyết hợp lý để tạo nhiều thuận lợi nhất cho doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương trên cả nước lại đang có những quy chế đặc thù của riêng địa phương đó nên rất khó khăn cho các doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký thủ tục. Đồng thời, một số trường hợp điển hình như thủ tục thông báo mẫu dấu và thông báo tài khoản ngân hàng vẫn chưa kịp thời làm cho các doanh nghiệp không thể thực hiện giao dịch được các quyền lợi, nghĩa vụ với đối tác hay với các cơ quan Nhà nước khác.

Những ý kiến về thủ tục đăng ký đầu tư qua mạng

Còn đối với trường hợp là các nhà đầu tư nước ngoài, theo ông Nguyễn Văn Út, thời điểm hiện tại đã có khá nhiều thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư còn nhiêu vướng mắc trong việc xem xét chấp thuận bán phần vốn góp doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, khi các nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp thì việc cấp mã cho việc cấp giấy đăng ký kinh doanh sẽ mất tương đối nhiều thời gian.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bày tỏ ý kiến về vấn đề này. Bộ cho rằng, sau khi nhận thông báo mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh nhất thiết phải trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định ban hành.

Hiện nay, các doanh nghiệp khi đăng ký thủ tục có thể thực hiện tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thông qua thủ tục thông báo mẫu con dấu và thông báo tài khoản ngân hàng một cách trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh.

Hơn nữa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn còn đang nghiên cứu xây dựng Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Căn cứ vào đó, Hệ thống này hứa hẹn sẽ giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc soạn thảo và chuẩn bị các giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhất có thể.