Nợ nần, lỗ luỹ kế…đang “nhấn chìm” PVC cùng hàng loạt công ty con

Thành lập công ty cổ phần từ năm 2014, PVC có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng và được chia thành 400 triệu cổ phần. Tính đến ngày 30/6, lỗ luỹ kế của công ty này đã lên đến con số 2.901 tỷ đồng, dư nợ vay ngân hàng quá hạn khoảng 300 tỷ đồng và các vấn đề tài chính khác.

Nợ nần, lỗ luỹ kế…đang “nhấn chìm” PVC cùng hàng loạt công ty con

Được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán PVX, công ty cổ phần Xây lắp dầu khí hiện nay đã phát triển lớn mạnh và có hàng loạt công ty con. Trong đó, vốn nhà nước do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm giữ là 2.178,7 cổ phần, chiếm đến hơn 70% vốn điều lệ, phần còn lại chia đều cho các cổ đông khác.

Kể từ khi tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp đến nay, đến ngày 30/6/2016, PVC đã báo lỗ luỹ kế hơn 2.900 tỷ đồng, dư nợ vay ngân hàng quá hạn 300 tỷ đồng và một số vấn đề khác ảnh hưởng đến khả năng thanh toán.

no-nan-lo-luy-ke-dang-nhan-chim-pvc-cung-hang-loat-cong-ty-con

Theo thuyết minh tại Báo cáo tài chính của doanh nghiệp này, tại ngày 30/6, tình hình tài chính của công ty mẹ và hàng loạt công ty con của tổng công ty Xây lắp dầu khí có dấu hiệu dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục do công nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn.

Đồng thời, rất có thể doanh nghiệp không có khả năng chi trả các khoản vay ngắn hạn và các công ty này có lỗ lũy kế hoặc/và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm.

Ngoài ra, các nhà tư vấn thành lập công ty cũng cho rằng, PVC vẫn đang trong quá trình làm việc và bổ sung các thủ tục theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được phê duyệt chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp – Tiền Giang.

Dưới sự soát xét của cơ quan kiểm toán, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của PVC đạt 178,7 tỷ đồng, tăng gần 151 tỷ đồng so với báo cáo do công ty tự lập. Giải trình cho con số chênh lệch này, lãnh đạo doanh nghiệp cho hay, sau thời điểm công bố báo cáo tài chính tự lập, công ty đã tích cực làm việc và thu hồi được một số khoản nợ khó đòi trước đây. Doanh nghiệp này đã thực hiện hoàn nhập các khoản dự phòng tài chính dưới dạng công nợ khó đòi này sau soát xét vào báo cáo tài chính của công ty.