Quy định về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong TPP

đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

TPP ( Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương) không quy định về thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, mà thủ tục này sẽ theo quy định riêng của từng nước thành viên. TPP yêu cầu các nước thành viên thực hiện đầy đủ các nội dung về đăng ký kiểu dáng công nghiệp, các nước thành viên được khuyến nghị tham gia công ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho nộp đơn đăng ký kiểu dáng quốc tế.

đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo như quy định trong TPP thì yêu cầu các bên phải tiến hành bảo hộ đầy đủ và hiệu quả kiểu dáng công nghiệp, thêm vào đó, các trường hợp bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sau:

  1. Được chứa đựng trong một phần của một sản phẩm; hoặc theo cách khác;
  2. Có một phần kiểu dáng riêng biệt trong toàn bộ sản phẩm.

TPP còn quy định về việc các quốc gia thành viên phải hoàn thiện hệ thống đăng ký kiểu dáng công nghiệp, theo đó không phải thống nhất về thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp mà là nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hệ thống đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của mình cũng như tạo thuận lợi cho quá trình đó thông qua hệ thống đăng ký kiểu dáng công nghiệp của mình bao gồm việc xem xét, phê chuẩn hoặc gia nhập hiệp định Hague về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp tại Geneva ngày 2 tháng 7 năm 1999.