Quy định về thành lập công ty cổ phần

Những rào cản làm khó các nhà đầu tư
Những rào cản làm khó các nhà đầu tư

Đối với điều kiện về ngành nghề kinh doanh pháp luật quy định doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Về cơ bản ngành nghề kinh doanh chia thành các nhóm như sau:

  • Nhóm ngành nghề kinh doanh tự do
  • Nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện (phải có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề hợp pháp)
  • Nhóm ngành nghề kinh doanh bị cấm

Như vậy khi thành lập công ty cổ phần nhà đầu tư có thể lựa chọn ngành nghề kinh doanh không bị cấm, đặc biệt đối với những ngành nghề có điều kiện để hoạt động thì việc chọn ngành nghề kinh doanh được coi là hợp pháp khi họ đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của pháp luật liên quan đến ngành nghề đó. Có một số ngành nghề bắt buộc phải thành lập loại hình công ty cổ phần ví dụ như công ty đầu tư chứng khoán. Một số lĩnh vực kinh doanh không được thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần ví dụ như hành nghề luật sư, kiểm toán độc lập. Theo quy định tại Luật Luật sư thì khi thành lập doanh nghiệp để hành nghề thì nhà đầu tư chỉ được thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty TNHH, công ty hợp danh hay văn phòng luật sư. Đối với việc hành nghề kiểm toán độc lập nhà đầu tư chỉ được thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân chứ không được thành lập công ty cổ phần.

Những rào cản làm khó các nhà đầu tư
Những rào cản làm khó các nhà đầu tư

Chứng chỉ hành nghề là văn bản được nhà nước hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền cấp cho các cá nhân có đủ trình độ chuyên môn về kỹ thuật và kinh nghiệm về một ngành nghề nhất định. Việc pháp luật quy định chứng chỉ hành nghề để nhằm đảm bảo sự quản lý của nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân để có chính sách điều chỉnh kinh tế hợp lý. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà pháp luật chuyên ngành đòi hỏi giám đốc, người đứng đầu cơ sở kinh doanh, cán bộ chuyên trách của doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề khi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.