Tầm quan trọng của sáng chế trong việc đổi mới các chế phẩm dược

đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích
đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích

Cũng như nhiều ngành công nghiệp khác thì sáng chế có vai trò quan trọng đối với việc phát triển, cải tiến các chế phẩm sinh học. Đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích nhằm mục đích bảo hộ các sáng chế do đó cũng không giới hạn trong bất kì một ngành công nghiệp nào. Tuy nhiên có những trường hợp pháp luật quy định không được độc quyền đối với sáng chế vì những lý do quốc phòng, an ninh…

đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích

 Sáng chế từ lâu đã được coi là động lực quan trọng để thúc đẩy đổi mới, đặc biệt trọng việc phát triển các loại thuốc theo đơn mới, do tính chất lâu dài, tốn kém và cả nguy hiểm trong quá trình nghiên cứu và phát triển các chế phẩm dược sinh học, việc nghiên cứu này thường tốn kém cả về mặt thời gian và chi phí. So với các hình thức khác của đăng ký sở hữu trí tuệ (như bản quyền tác giả, bí mật thương mại, nhãn hiệu hàng hóa) và các vấn đề khác trong chiến lược phát triển (như thời gian, chi phí, dịch vụ giá cả, và lợi thế sản xuất). Các nhà nghiên cứu của Mỹ từ những năm 1980 đã chỉ ra rằng bằng sáng chế là tương đối quan trọng đối với chiến lược nghiên cứu và phát triển trong ngành dược phẩm hơn so với các ngành công nghiệp khác. Mặc dù có nhiều thay đổi trong thị trường và bằng sáng chế, tuy nhiên thì các cuộc nghiên cứu vẫn chỉ ra rằng  sáng chế trong lĩnh vực sản xuất các chế phẩm dược sinh học vô cùng quan trọng.

Để đăng ký sáng chế đối với các chế phẩm dược thì bạn có thể liên hệ tới Luật Việt Tín để được tư vấn, hỗ trợ.