Thành lập doanh nghiệp – Ngành nghề kinh doanh

Công ty TNHH ở Việt Nam được nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp theo quy mô vừa và nhỏ, nên khả năng kiểm soát công ty sẽ tốt hơn, giảm thiểu rủi ro khi phần lớn lãnh đạo công ty chưa được trải nghiệm tại các công ty có quy mô lơn và rất lớn.

Công ty TNHH chủ yếu là công ty nhỏ và vừa, vốn đầu tư ban đầu ít, khả năng thu hồi vốn nhanh nên nhiều người thành lập điều hành được. Đặc biệt loại hình công ty này linh hoạt trước những thay đổi của thị trường (thay đổi ngành nghề kinh doanh, thu hẹp hoặc mở rộng quy mô hoạt động…), cơ cấu tổ chức gọn nhẹ và linh hoạt, các quyết định thực hiện nhanh, công tác kiểm tra, kiểm soát và điều hành trực tiếp qua đó góp phần tiết kiệm được chi phí quản lý công ty, tăng hiệu quả hoạt động.

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp – Ngành nghề kinh doanh

Công ty TNHH thường có nguồn vốn hạn chế nhưng không phải chia sẻ quyền lực kiểm soát và lợi ích doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu (cổ phần) ra công chúng để công khai huy động vốn.

Bản chất của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn mang tính “đóng” chứ không “mở” như công ty cổ phần. Đặc tính trên có mối liên quan mật thiết đến việc huy động vốn từ công chúng của công ty trách nhiệm hữu hạn so cới công ty cổ phần. Các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thường không được quyền huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán một cách công khai.

Tính khép kín, tính “đóng” của các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn không cho phép phát hành cổ phiếu vì phát hành cổ phiếu là huy động thêm vốn điều lệ, người mua nó sẽ trở thành chủ sở hữu công ty, trở thành thành viên của công ty. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, pháp luật Việt Nam cho phép công ty phát hành trái phiếu.

Vì vậy, công ty TNHH được nhiều nhà đầu tư lựa chọn thành lập công ty cùng với những người trong gia đình, bạn bè hoặc những người có quen biết từ trước, vừa phù hợp với năng lực tài chính, vừa ít phải chia sẻ quyền kiểm soát, lợi nhuận, vừa chỉ phải chịu trách nhiệm có hạn theo quy định pháp luật.

Nếu bạn có nhu cầu muốn thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ hotline: 0945 292 808 – 0978 635 623