Thời hạn bảo hộ của các đối tượng sở hữu công nghiệp

Đăng ký sở hữu trí tuệ
Đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ nhằm mục đích bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ của mình, tuy nhiên thời gian bảo hộ cho các tài sản trí tuệ này không phải là vô hạn mà chỉ trong một khoảng thời gian nhất định đối với từng loại khác nhau.

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Cụ thể thời hạn của các đối tượng sở hữu trí tuệ như sau:

Thứ nhất, đối với sáng chế, thì có hai loại văn bằng bảo hộ được cấp là Bằng độc quyền sáng chế được bảo hộ từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn; Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được bảo hộ từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Hàng năm thì chủ sở hữu Bằng độc quyền phải nộp lệ phí để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ, nếu không nộp thì bằng sẽ tự động hết hiệu lực. Thời điểm phát sinh quyền đối với sáng chế cũng như các đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ bắt đầu từ ngày cấp văn bằng bảo hộ mà không phải là ngày nộp đơn.

Thứ hai, là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ từ ngày cấp Bằng độc quyền đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn và bằng độc quyền này có thể gia hạn hiệu lực liên tiếp 2 lần, mỗi lần 5 năm.

Như vậy, thời hạn có hiệu lực tối đa của một Bằng độc quyền kiểu dáng là 15 năm. Tuy nhiên sau năm năm thì chủ sở hữu phải gia hạn và duy trì hiệu lực của văn bằng sở hữu trí tuệ kiểu dáng công nghiệp.

Thứ ba, nhãn hiệu được bảo hộ kể từ khi có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn và giấy chứng nhận này có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Nhãn hiệu về nguyên tắc thì được bảo hộ vô thời hạn những với điều kiện sau 10 năm, Chủ văn bằng bảo hộ có muốn tiếp tục gia hạn và duy trì hiệu lực của nhãn hiệu đó hay không

Thứ tư, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ từ thời điểm cấp văn bằng bảo hộ và chấm dứt hiệu lực vào ngày sớm nhất trong những ngày sau đây:

– Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn;

– Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

– Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

Trong Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, một trong ba (hoặc cả ba)  sự kiện trên sẽ được đề cập để tính thời hạn bảo hộ chính xác của thiết kế bố trí liên quan.

Thứ năm đối với chỉ dẫn địa lý thì có hiệu lực vô thời hạn kể từ khi được cấp văn bằng bảo hộ.

Vô thời hạn ở đây không đồng nghĩa là vĩnh viễn. Tức là vô thời hạn khi mà chỉ dẫn đó đáp ứng các điều kiện để bảo hộ. Còn trong trường hợp không còn đủ điều kiện bảo hộ thì hiệu lực sẽ lập tức bị chấm dứt.

Để đăng ký sở hữu trí tuệ quý khách xin vui lòng liên hệ với Việt Tín để được tư vấn, hỗ trợ.