Thủ đô chú trọng vào các khu công nghiệp

Bấy lâu nay, các khu công nghiệp luôn dành được sự quan tâm và những chính sách ưu đãi từ chính quyền thành phố Hà Nội. Điều đó càng thể hiện rõ hơn trong thời gian gần đây, thể hiện bởi những chính sách mới của Thủ đô.

Trên thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chủ trương thu hút đầu tư theo hướng tập trung phát triển các cụm công nghiệp nhằm mục đích để phát triển công nghiệp sao cho thật bền vững và mang lại hiệu quả cao. Theo đó, các khu công nghiệp mới được thành lập chính thức bắt buộc phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sao cho đồng bộ cơ sở hạ tầng. Một điều đặc biệt ở chủ trương này là các khu công nghiệp đó phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung trước khi chính thức bắt đầu đi vào hoạt động.

Việc thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn vào khu công nghiệp cần phải có sự chọn lọc, bên cạnh đó nên ưu tiên các dự án kỹ thuật cao, hao phí ít lao động hay các dự án không gây tổn hại đến môi trường, đặc biệt là các lĩnh vực trong các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Theo ông Phạm Khắc Tuấn – trưởng ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, Thủ đô nhất thiết cũng nên cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và môi trường đầu tư, sau đó là nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thái độ và khả năng phục vụ của cán bộ, công chức nhà nước trong quản lý.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế tư vấn đầu tư nước ngoài và thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao và kinh nghiệm lâu năm cao ngay tại địa phương có đất phát triển khu công nghiệp, cũng như tạo điều kiện cho công nghiệp hỗ trợ phát triển bằng các chương trình kết nối doanh nghiệp với ngân hàng hay với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khác.

Căn cứ theo đó, Sở Công Thương đã đưa ra đề xuất: trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Hà Nội cần quy hoạch được 119 cụm công nghiệp. Đồng thời, Sở cũng đề xuất, cần thiết phải cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời có những chính sách hợp lý nhằm hỗ trợ, miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian đầu cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối với chính sách huy động vốn, ở những khu công nghiệp, cụm công nghiệp được ưu tiên đầu tư trước có thể vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức để thực hiện các hạng mục đầu tư ứng vốn làm hạ tầng. Hoạt động này sẽ được dành một phần nguồn thu công nghiệp để phục vụ cho công tác hoàn vốn.