Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng gấp hai lần trong giai đoạn này.

Theo số liệu thống kê gần nhất mới được công bố, trong giai đoạn kéo dài trong suốt 7 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được thành tích “khủng” khi thu hút được tới 2,75 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Con số này được tính toán là tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cấp mới hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 439 dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Những dự án này có tổng số vốn đầu tư đạt 746 triệu đô la Mỹ; đồng thời đây cũng là kế hoạch có 116 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư được nâng lên là 400 triệu đô la Mỹ.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Ngoài ra, trong giai đoạn này, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chấp nhận thông qua cho 1.239 trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của các doanh nghiệp đóng tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn góp đăng ký trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ.

Nằm trong số các dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong lĩnh vực cấp mới, các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ đã thực hiện tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, ước tính đạt tới 33,1% với 246,81 triệu đô la Mỹ. Đứng tiếp sau Hoa Kỳ là là Hàn Quốc chiếm 16,7% với 125 triệu đô la Mỹ, Singapore chiếm 15,5% với 116 triệu đô la Mỹ, sau đó là Nhật Bản chiếm 9,3% với 69,4 triệu đô la Mỹ.

Trong giai đoạn này, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Trong thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 7 nghìn dự án đầu tư nước ngoài vẫn còn có hiệu lực pháp lý. Trong đó, những dự án đầu tư này với tổng số vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn đạt tới 42,6 tỷ đô la Mỹ theo số liệu được công bố gần đây.

Cụ thể hơn, về tình hình phát triển doanh nghiệp trong nước trên địa bàn toàn thành phố, trong 7 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có gần 23 nghìn doanh nghiệp được tiến hành công tác thành lập mới. Trong số những doanh nghiệp đó, doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực bất động sản là chiếm tỷ trọng cao nhất.