Tính nguyên gốc của tác phẩm được bảo hộ

đăng ký bản quyền bảo vệ tính nguyên gốc tác phẩm
đăng ký bản quyền bảo vệ tính nguyên gốc tác phẩm

Tác phẩm được bảo hộ không phụ thuộc vào việc tác giả có đăng ký bản quyền hay không giống như quyền sở hữu công nghiệp. Để một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả thì pháp luật của hầu hết các quốc gia đều quy định một số tiêu chuẩn nhất định trong đó có tính “nguyên gốc”. Và bài viết này, sẽ tập chung phân tích tính nguyên gốc để tác phẩm được bảo hộ.

đăng ký bản quyền bảo vệ tính nguyên gốc tác phẩm

Theo pháp luật về quyền tác giả, tính nguyên gốc liên quan đến hình thức thể hiện ý tưởng chứ không liên quan đến bản thân ý tưởng hay ý nghĩa của ý tưởng đó. Ở mỗi quốc gia thì ý nghĩa chính xác về tính nguyên gốc có thể khác nhau. Nhưng nhìn chung, tính nguyên gốc có thể được hiểu là tác phẩm được sáng tạo ra một cách độc lập và không sao chép từ những tác phẩm khác. Pháp luật chỉ bảo hộ quyền tác giả đối với những tác phẩm mang tính nguyên gốc. Ví dụ như nếu như một chương trình máy tính đã sử dụng nội dung được bảo hộ quyền tác giả của một chưng trình máy tính khác thì việc bảo hộ quyền tác gải sẽ không được áp dụng đối với chương trình máy tính có trùng lặp nội dung.

Tác phẩm cũng có thể được bảo hộ quyền tác giả mà không cần yếu tố sáng tạo của chúng, chất lượng hay giá trị của tác phẩm ( ví dụ như bức tranh của một đứa trẻ ba tuổi cũng là một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả), và cũng không cần đáp ứng tiêu chuẩn về văn học và nghệ thuật (thủ tục đăng ký bản quyền tác giả được áp dụng cả đối với các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn hay hình vẽ kỹ thuật đơn giản).

Tác phẩm chỉ được bảo hộ khi được định hình dưới một hoặc một vài hình thức vật chất nhất định. Ví dụ như được viết trên giấy, lưu trữ trong đĩa, usb, vẽ tranh… các buổi biểu diễn thì cần phải được ghi lại bằng băng, đĩa hoặc hình thức khác.

Để hiểu thêm về quyền tác giả, quý khách có thể liên hệ với Việt Tín để được tư vấn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc.