Tính trung bình 6 tháng đầu năm 2017 cứ 2 doanh nghiệp ra đời lại có 1 doanh nghiệp chết lâm sàn

Tính chung trong 06 tháng đầu năm 2017, cả nước có tới 61.276 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp là 596,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% về số thành lập doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016.

Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt mức 9,7 tỷ đồng, tăng 24%. Nếu tính cả 859,2 nghìn tỷ đồng của 18,1 nghìn lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.455,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 15.379 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2016, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 06 tháng đầu năm lên gần tới 76,7 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm là 627,3 nghìn người, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính trung bình 6 thánh đầu năm 2017 cứ 2 doanh nghiệp ra đời lại có 1 doanh nghiệp chết lam sàn

Cũng theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục giải thể công ty trong 06 tháng đầu năm 2017 là 5.443 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp dừng hoạt động phần lớn có mức vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, chiếm đến 92,2%, tương ứng 5.020 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 06 tháng đầu năm tăng lên đến 37.907 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số đó bao gồm 14.377 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 17,8% và 23.530 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 24,4%

Tổng cục Thống kê cũng công bố kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2017.

Theo đó, có 43% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II năm nay tốt hơn quý I. 19,2% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 37,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý III so với quý II năm nay, có 52,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 12% số doanh nghiệp dự báo gặp khó khăn hơn và 35,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý II, có 58,3% doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này; 45,6% doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước còn thấp; 32,5% doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 31,3% doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 26,5% doanh nghiệp cho rằng lãi suất cao và 21,6% doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao là yếu tố quan trọng.