Tôi có thể chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp của mình không?

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp có thể được chuyển giao quyền sử dụng khi chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp (người chuyển giao, kiểu dáng công nghiệp đã tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp) cho phép người khác (người nhận chuyển giao) sử dụng kiểu dáng đó vì bất cứ mục đích nào theo thỏa thuận giữa hai bên. Trong những trường hợp này, thường hai bên sẽ ký kết một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (hợp đồng li-xăng) trong đó nêu rõ các điều kiện và phạm vi của thỏa thuận.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hợp đồng li-xăng thường có các điều khoản giới hạn các quốc gia nơi người nhận chuyển giao được phép sử dụng kiểu dáng, thời hạn chuyển giao và loại sản phẩm có thể sử dụng kiểu dáng. Để chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng ở nước ngoài trướng hết kiểu dáng đó phải được Đăng ký kiểu dáng công nghiệp, hoặc đã được nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại các nước liên quan.

Cho phép người khác sử dụng các kiểu dáng công nghiệp của mình thông qua một hợp đồng li-xăng sẽ đem lại cho công việc kinh doanh của bạn thêm doanh thu và là một cách phổ biến mà các công ty thường dùng để khai thác độc quyền các kiểu dáng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của họ.

Thỏa thuận về việc cấp li-xăng đối với kiểu dáng công nghiệp thường nằm trong một hợp đồng li-xăng tổng quát hơn bao gồm tất cả các khía cạnh của sản phẩm (chứ không chỉ bao gồm các yếu tố trực quan- tức là yếu tố bên ngoài của sản phẩm). Ví dụ như khi bạn li-xăng kiểu dáng của chiếc ghế thì bạn sẽ phải chuyển giao cho họ cả cách thức sản xuất ra một chiếc ghế đạt được hình dạng như vậy chứ không phải chỉ là cho phép họ sản xuất sản phẩm có cùng kiểu dáng với chiếc ghế đó.