Vấn đề về sáng chế: chương trình máy tính và phương pháp kinh doanh

đang ký sáng chế
đang ký sáng chế

Đăng ký sáng chế không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực sản xuất mà ngày còn mở rộng sang cả công nghệ. Công nghệ máy tính thâm nhập vào gần như tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống không chỉ trong môi trường kinh doanh mà còn trong môi trường hằng ngày. Nhưng một máy tính không thể hoạt động mà không được định hướng trước. Những hướng dẫn, cái gọi là chương trình máy tính hay phần mềm, có thể kết hợp trong máy tính hoặc bất kỳ thiết bị khác, nhưng thường được lưu giữ, sao chép và phân trên phương tiện truyền thông di động như đĩa CD- ROM hoặc trên mạng.

đang ký sáng chế

Sau khi tạo ra, các phần mềm máy tính thường có thể tái tạo phần mềm một cách dễ dàng với chi phí rất thấp, với số lượng không giới hạn. Mặc dù phần mềm máy vi tính có thể được bảo hộ dưới dạng đăng ký bản quyền tác giả, mà không bảo hộ các kỹ thuật đằng sau sản phẩm, mà thường là một phần cốt lõi của giá trị thương mại của chương trình máy tính đó. Các chương trình máy tính muốn được bảo hộ một cách toàn diện cả về chức năng kỹ thuật thì phải bảo hộ dưới dạng sáng chế.

Trong khi một số quốc gia cấp bằng độc quyền sáng chế cho tất cả các loại phần mềm, tuy nhiên thì tại một số quốc gia thì chương trình máy tính không được đăng ký sáng chế. Một số quốc gia khác lại chỉ cấp bằng sáng chế đối với chương trình máy tính liên quan đến giải pháp kỹ thuật.

Theo ý kiến của người viết thì việc bảo hộ chương trình máy tính bằng tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế là cần thiết để hỗ trợ đổi mới trong lĩnh vực công nghệ khác nhau mà ngày càng phát triển nhờ vào các công nghệ máy tính.

Phương pháp kinh doanh

Trong những năm gần đây: một vấn đề phát sinh là bằng sáng chế trong công thức kinh doanh. Theo truyền thống, phương pháp kinh doanh đã được bảo hộ theo bí mật thương mại. Tuy nhiên, thì hiện nay, công nghệ thông tin đã tạo nên một mô hình kinh doanh mới, sử dụng công nghệ thông tin như một công cụ để xử lý và truyền dữ liệu, chẳng hạn như dữ liệu thương mại, dữ liệu kỹ thuật và tài chính.