Việt Nam với Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương

Khi Tổng thống Mỹ tuyên bố rời Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, Việt Nam hầu như không bị chịu nhiều tác động quá lớn.

Trung Quốc hiện cũng là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam đã được có cơ hội hưởng rất nhiều lợi thế khi chi phí sản xuất của Trung Quốc đang trên đà ngày một gia tăng hơn nữa trong tương lai.

Thỏa thuận Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ giúp các nhà sản xuất và đầu tư khi đặt cơ sở tại Việt Nam sẽ tăng lên khả năng tiếp cận với Mỹ và các thị trường khác, nhưng cũng buộc Việt Nam phải cải cách trong những thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài. Việc cải cách này sẽ từ mở cửa thị trường nhập khẩu lương thực cho đến việc tăng quyền lợi cho người lao động.

Việt Nam với Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương

Ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói với Reuters rằng, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 10 tỷ đô la Mỹ từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở mỗi năm trong vòng thời gian 5 năm tới, thấp hơn mức 16 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, bởi Việt Nam đang muốn thu hút vốn đầu tư nước ngoài một cách có chọn lọc và tính đến các điều kiện khách quan xung quanh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng còn cho biết, 11 nước thành viên của Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương còn lại cũng đang tiếp tục giữ hiệp định này duy trì tồn tại. Việt Nam đã lên kế hoạch tiếp tục tư vấn đầu tư nước ngoài với mục tiêu theo đuổi các cam kết hướng tới Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, bao gồm cả việc tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế hội nhập hay các thỏa thuận thương mại khác như hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu u.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nói thêm: “Trước kia Việt Nam luôn tập trung vào số lượng, bây giờ thì chúng tôi không chỉ coi trọng số lượng mà là cả chất lượng. Công nghệ ngày một cải tiến và không ngừng nâng cao, giá trị gia tăng cao thêm, ít sử dụng năng lượng hơn, ít sử dụng nguyên vật liệu hơn, có ít ít lao động giá rẻ hơn so với thời kỳ trước”.

“Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có môi trường đầu tư rất hấp dẫn, nhưng các doanh nghiệp có thể không đầu tư nhiều như kỳ vọng của Việt Nam, bởi các doanh nghiệp đó, họ nhận thấy rõ ràng rằng nhân viên thiếu kỹ năng sẽ không tạo ra giá trị giá tăng cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã quá tập trung vào việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và cắt giảm chi phí liên quan mà không chú trọng hay quan tâm tới việc đào tạo nhân viên”, ông Mussons phát biểu.